monitoring rodo wzór Zdobycie umiejętności przeciwdziałania


monitoring rodo wzór. Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez poznanie nowej podstawy prawnej dodatkowo środków technicznych jakie zapewnią obronność prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników oraz dokumentacji archiwum. Dodatkowo monitoring wizyjny a unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (rodo) uczestnicy zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów. Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt dodatkowo wszyscy pracownicy zajmujący się archiwizacją w firmach i urzędach. Program artykułu o monitoringu: Archiwa a RODO czyli przesłanka prawna: Ochrona danych osobowych w archiwum przesłanka prawna obowiązująca od 25 maja 2018; Współpraca Administratora Danych Osobowych (ADO)\ Inspektora Ochrony Danych (IOD) z Archiwistą zakładowym \osobą zajmującą się archiwum \składnicą: nowe obowiązki i zadania archiwisty; Zasady przetwarzania danych osobowych w archiwach \składnicach akt: dewiza legalności -zasada adekwatności zasada celowości dewiza ograniczenia czasowego. Archiwum zgodne z RODO w 9 krokach. Jakie wymogi formalne trzeba spełnić, również jakie środki wdrożyć. Zagadnienia praktyczne. W jakich sytuacjach można przetwarzać dane personalne bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych? Kwestia udostępniania dokumentacji – dane personalne zwykłe a wrażliwe. Karta udostępnienia, karta wypożyczenia. Incydenty przetwarzania danych osobowych w archiwach, zgłaszanie i podejmowanie czynności przez archiwistę. Dokumentacja osób nieżyjących. Akta osobowe. Dokumentacja medyczna. Kwerendy, zaświadczenia wydawane z zasobu archiwum zakładowego. Zmiany w zaświadczeniach. Środki techniczne i organizacyjne przetwarzania danych osobowych w archiwach państwowych zgodnie z zasadą adekwatności. Udostępnianie skanów dokumentów w Internecie, np. skany ksiąg parafialnych gdzie występują dane osobowe. Czy możemy użyczać takie skany, jeżeli nie mamy wiedzy to znaczy osoba żyje?. Czy możemy udzielać w formie prezentacji (publicznie na wystawach) zdjęcia osób (np. pracowników) bez uzyskania zgody na udostępnienie wizerunku? Czy zgoda każdej osoby ze zdjęcia jest wymagana? Czy można przesyłać mailem spisy akt osobowych z jednostki organizacyjnej do Archiwum Państwowego, czyli ten mail wymaga szyfrowania? Czy można robić fotografie dokumentów zawierających dane osobowe w czasie przeprowadzania kontroli lub ekspertyzy archiwalnej w oddziałach nadzorowanych poprzez Archiwa Państwowe?. Czy Archiwum powinno przewodzić rejestr czynności przetwarzania danych. Zasada ograniczenia czasu w praktyce czyli terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji. Zmiany w Ustawie o Narodowym zasobie archiwalnym od 16 czerwca 2016 Okresy przechowywania dokumentacji. Dokumentacja kadrowo-płacowa. Dokumentacja finansowo-księgowa. Dokumentacja „unijna”

Komentarze: 1


  • Fryderyk Lutosławie Dodany: 2020-05-18

    Prawdziwe ładne projekty i fantastyczne artykuły, absolutnie nic innego, czego potrzebujemy: D.

Copyright © 2019 czy sprawozdanie finansowe fundacji jest jawne